Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Tyfu Eich Busnes Canabis Cyfreithiol

Mae Cyfreithloni Marijuana yn dod â chyfleoedd busnes. Trefnwch eich sesiwn strategaeth gyda'n cyfreithiwr canabis, Thomas Howard, nawr i gael:

Ceisiadau am Drwydded Canabis

Awgrymiadau cydymffurfio â chanabis

→ Drafftio contractau

→ Negodi mewnwelediadau

→ Prynu / Gwerthu opsiynau busnes

A allwn ni helpu?

Adnodd Ar-lein ar gyfer y Diwydiant Canabis

Mae Tom yn ateb eich cwestiynau diwydiant canabis gydag erthyglau a fideos newydd y gallwch chwilio amdanynt isod. Felly dywedwch wrthym eich cwestiwn diwydiant canabis.
Cyfreithiwr Canabis
  • Deddf canabis yn faes ymarfer newydd iawn, ond ers 2010, mae'r cyfreithiwr marijuana Thomas Howard wedi bod yn ymchwilio ac yn ysgrifennu ar y deddfau canabis ffederal a gwladwriaethol. Dilynwch ef ar gyfryngau cymdeithasol trwy danysgrifio i Podlediad Newyddion Cyfreithloni Canabis.

Cyfreithiwr Canabis

Atwrneiod Canabis gyda Chefndir Busnes

Treuliodd Thomas Howard y deng mlynedd gyntaf fel cyfreithiwr yn dod yn drwyddedig brocer stoc (trwyddedau Cyfres 7 a 66) ac yna cynrychioli sefydliadau ariannol ar drafodion gwarantedig a gweithrediadau busnes.

Ffoniwch ein swyddfeydd cyfraith canabis heddiw i gael eich Sesiwn Strategaeth i gael help gydag unrhyw un o'r materion busnes canabis canlynol:

Mewn Ymarfer Cyfraith Canabis Er 2010

Ar ôl blynyddoedd o ymchwilio a chyhoeddi ar y deddfau marijuana ffederal, roedd materion busnes canabis y wladwriaeth ymarferol a lleol yn gofyn am ein cwmnïau cyfreithiol help. Heddiw, CBD a Hemp wedi ymuno â'r maes ac mae busnes canabis yn ehangu ledled y wlad.

Cydymffurfio

Helpodd Tom ddod o hyd i Grŵp Uno Canabis i fynd ar y blaen ar ôl i'r trwyddedau gael eu dosbarthu.

Ymgynghori

Mae rhai taleithiau mewn gwirionedd yn caniatáu ar gyfer nodau masnach, ond mae cyfraith ffederal yn parhau i fod yn wallgof o dan y CSA.

Ymgyfreitha

Prydlesi, cau, liens mecanig, benthyca adeiladu, trafodion eiddo tiriog canabis.

Ceisiadau am Drwydded

Ceisiadau am drwydded canabis yn gymhleth ac wedi'u llenwi â rheoliadau sydd mewn gwirionedd yn dod yn rhan o'ch trwydded marijuana ar ôl ei ddyfarnu. Gallwn helpu.

Atwrneiod

Yn ystod ei amser hamdden yn ei ychydig flynyddoedd cyntaf yn ymarfer y gyfraith, ymchwiliodd Tom Howard i hanes a chyfraith achos ynghylch dilysrwydd deddfau marijuana y genedl.

Cyfreithiwr Canabis - Thomas Howard - yn helpu busnesau canabis a chywarch yn Illinois a ledled y wlad i gyflawni eu nodau cyfreithiol

Mae cyfraith canabis yn faes ymarfer newydd iawn, ond ers 2010, mae'r cyfreithiwr marijuana Thomas Howard wedi bod yn ymchwilio ac yn ysgrifennu ar y deddfau ffederal a gwladwriaethol. Dilynwch ef ar y cyfryngau cymdeithasol.

Sesiwn Strategaeth Werthfawr

Cyfreithwyr Canabis gyda Chefndir Busnes

Treuliodd Thomas Howard y deng mlynedd gyntaf fel cyfreithiwr yn dod yn drwyddedig brocer stoc (trwyddedau Cyfres 7 a 66) ac yna cynrychioli sefydliadau ariannol ar drafodion gwarantedig.

Ffoniwch ein swyddfeydd cyfraith heddiw i gael eich Sesiwn Strategaeth i gael help gydag unrhyw un o'r materion busnes canabis canlynol:

Ein Blog Cyfraith Canabis

Helpu i gyfreithloni mariwana ers 2010 - edrychwch ar ein deunyddiau mwyaf newydd yma.

Trwyddedau Canabis Minnesota

Trwyddedau Canabis Minnesota

Ar Fai 1af, pasiodd y Pwyllgor Cyllid a Pholisi Iechyd fil i gyfreithloni mariwana trwy bleidlais 11-8, gan godi cyfanswm y pwyllgorau sydd wedi symud y cynnig ymlaen i 10. Byddai'r bil yn caniatáu i oedolion sy'n 21 oed neu'n hŷn wneud hynny. prynu a meddu ar ...

darllen mwy
Cais am Drwydded Dosbarth Ohio Marijuana

Cais am Drwydded Dosbarth Ohio Marijuana

Cais am Drwydded Fferyllfa Ohio Marijuana Gyda thystiolaeth ysgubol yn cefnogi potensial marijuana meddygol i wella cymhwysedd bywyd i drigolion Ohio, pasiodd deddfwyr y wladwriaeth House Bill 523 yn ystod haf 2016. Gwnaeth hynt y gyfraith hon feddygol ...

darllen mwy
Ban Kentucky o Delta-8 THC

Ban Kentucky o Delta-8 THC

Mae Kentucky Delta-8 THC Cywarch Ban Delta-8 THC yn anghyfreithlon yn ôl dehongliad Kentucky o gyfraith ffederal - o leiaf yn ôl cwnsler cyffredinol yr Adran Amaeth - nad oes ganddo awdurdod mewn gwirionedd i ddod i gasgliadau cyfraith ffederal. Mae gan Delta-8 THC ...

darllen mwy

Am Gydweithio ar Eich Busnes Canabis?

Newyddion Cyfreithloni Canabis

Yn ystod ei flynyddoedd cyntaf o ymarfer y gyfraith, Twrnai Canabis, Tom Howard ymchwilio i hanes a chyfraith achos ynghylch tarddiad a dilysrwydd deddfau marijuana y genedl. Cyhoeddodd y ffuglen hanesyddol sy'n deillio o'r ymchwil o dan ei ffugenw, Hoam Rogh. Yn flaenorol, cyhoeddodd ddau lyfr arall a ysgrifennodd yn ystod ei amser yn ysgol y gyfraith.

yn 2018, adeiladodd y wefan hon a dechreuodd a Sianel YouTube mae hynny'n tyfu'n gyflym. Bob dydd Mercher am 2:00 pm CST, mae Tom yn croesawu pobl o fusnesau ledled y diwydiant canabis i siarad am y diweddaraf mewn newyddion cyfreithloni canabis. Tanysgrifiwch heddiw a gwyliwch y deddfau'n newid wythnos wrth wythnos. Mae fideo enghreifftiol ar y dudalen, edrychwch arno.

Cenhadaeth Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis

Cyflawni potensial llawn y planhigyn canabis i'r diwydiant - nid marijuana yn unig, neu gywarch CBD, ond holl gymwysiadau nwyddau amaethyddol newydd cyntaf yr 21ain ganrif.

Mae Atwrnai Canabis, Thomas Howard, yn curadu'r wefan hon a adeiladodd gyda Stumari i ddarparu cynnwys sy'n berthnasol i gyflawni'r genhadaeth.

Atwrneiod Busnes Canabis

Rydyn ni yma i helpu chwaraewyr y diwydiant canabis i dyfu ac amddiffyn y cwmnïau y mentrodd sylfaenwyr y diwydiant eu creu.

Mae'r holl wybodaeth a ddarperir yma at ddibenion addysgol yn unig ac ni fydd unrhyw berthynas atwrnai-cleient yn cael ei ffurfio oni bai trwy lythyr ymgysylltu a gafwyd oddi ar y safle.

Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!