Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Tyfu Eich Busnes Canabis Cyfreithiol

Mae Cyfreithloni Marijuana yn dod â chyfleoedd busnes. Trefnwch eich sesiwn strategaeth gyda'n cyfreithiwr canabis, Thomas Howard, nawr i gael:

Ceisiadau am Drwydded Canabis

Awgrymiadau cydymffurfio â chanabis

→ Drafftio contractau

→ Negodi mewnwelediadau

→ Prynu / Gwerthu opsiynau busnes

A allwn ni helpu?

Adnodd Ar-lein ar gyfer y Diwydiant Canabis

Mae Tom yn ateb eich cwestiynau diwydiant canabis gydag erthyglau a fideos newydd y gallwch chwilio amdanynt isod. Felly dywedwch wrthym eich cwestiwn diwydiant canabis.
Cyfreithiwr Canabis
  • Deddf canabis yn faes ymarfer newydd iawn, ond ers 2010, mae'r cyfreithiwr marijuana Thomas Howard wedi bod yn ymchwilio ac yn ysgrifennu ar y deddfau canabis ffederal a gwladwriaethol. Dilynwch ef ar gyfryngau cymdeithasol trwy danysgrifio i Podlediad Newyddion Cyfreithloni Canabis.

Cyfreithiwr Canabis

Atwrneiod Canabis gyda Chefndir Busnes

Treuliodd Thomas Howard y deng mlynedd gyntaf fel cyfreithiwr yn dod yn drwyddedig brocer stoc (trwyddedau Cyfres 7 a 66) ac yna cynrychioli sefydliadau ariannol ar drafodion gwarantedig a gweithrediadau busnes.

Ffoniwch ein swyddfeydd cyfraith canabis heddiw i gael eich Sesiwn Strategaeth i gael help gydag unrhyw un o'r materion busnes canabis canlynol:

Mewn Ymarfer Cyfraith Canabis Er 2010

Ar ôl blynyddoedd o ymchwilio a chyhoeddi ar y deddfau marijuana ffederal, roedd materion busnes canabis y wladwriaeth ymarferol a lleol yn gofyn am ein cwmnïau cyfreithiol help. Heddiw, CBD a Hemp wedi ymuno â'r maes ac mae busnes canabis yn ehangu ledled y wlad.

Cydymffurfio

Helpodd Tom ddod o hyd i Grŵp Uno Canabis i fynd ar y blaen ar ôl i'r trwyddedau gael eu dosbarthu.

Ymgynghori

Mae rhai taleithiau mewn gwirionedd yn caniatáu ar gyfer nodau masnach, ond mae cyfraith ffederal yn parhau i fod yn wallgof o dan y CSA.

Ymgyfreitha

Prydlesi, cau, liens mecanig, benthyca adeiladu, trafodion eiddo tiriog canabis.

Ceisiadau am Drwydded

Ceisiadau am drwydded canabis yn gymhleth ac wedi'u llenwi â rheoliadau sydd mewn gwirionedd yn dod yn rhan o'ch trwydded marijuana ar ôl ei ddyfarnu. Gallwn helpu.

Atwrneiod

Yn ystod ei amser hamdden yn ei ychydig flynyddoedd cyntaf yn ymarfer y gyfraith, ymchwiliodd Tom Howard i hanes a chyfraith achos ynghylch dilysrwydd deddfau marijuana y genedl.

Cyfreithiwr Canabis - Thomas Howard - yn helpu busnesau canabis a chywarch yn Illinois a ledled y wlad i gyflawni eu nodau cyfreithiol

Mae cyfraith canabis yn faes ymarfer newydd iawn, ond ers 2010, mae'r cyfreithiwr marijuana Thomas Howard wedi bod yn ymchwilio ac yn ysgrifennu ar y deddfau ffederal a gwladwriaethol. Dilynwch ef ar y cyfryngau cymdeithasol.

Sesiwn Strategaeth Werthfawr

Cyfreithwyr Canabis gyda Chefndir Busnes

Treuliodd Thomas Howard y deng mlynedd gyntaf fel cyfreithiwr yn dod yn drwyddedig brocer stoc (trwyddedau Cyfres 7 a 66) ac yna cynrychioli sefydliadau ariannol ar drafodion gwarantedig.

Ffoniwch ein swyddfeydd cyfraith heddiw i gael eich Sesiwn Strategaeth i gael help gydag unrhyw un o'r materion busnes canabis canlynol:

Ein Blog Cyfraith Canabis

Helpu i gyfreithloni mariwana ers 2010 - edrychwch ar ein deunyddiau mwyaf newydd yma.

Dadgriminaleiddio Canabis yn Louisiana

Dadgriminaleiddio Canabis yn Louisiana

Gwnaethpwyd dadgriminaleiddio Canabis yn Hanes Louisiana yn ddiweddar ar ôl i ddeddfwrfa'r wladwriaeth bleidleisio dros ddadgriminaleiddio canabis yn Louisiana. Pleidleisiodd y senedd 20-17 o blaid House Bill 652, a gyflwynwyd gan y Cynrychiolydd Gwladol Cedric Glover, nod y bil yw ...

darllen mwy
Sut i gael Trwydded Fusnes Marijuana ym Maine

Sut i gael Trwydded Fusnes Marijuana ym Maine

Sut i gael Trwydded Fusnes Marijuana ym Maine Mae sut i gael trwydded busnes marijuana ym Maine yn gwestiwn allweddol i unrhyw entrepreneur canabis yn nhalaith y coed pinwydd. Pleidleisiodd Maine i gyfreithloni mariwana defnydd oedolion mor gynnar â 2016. Fodd bynnag, roedd ...

darllen mwy
Sut i gael Trwydded Fusnes Marijuana yn Virginia

Sut i gael Trwydded Fusnes Marijuana yn Virginia

Sut i gael Trwydded Fusnes Marijuana yn Virginia Gwybod sut i gael trwydded fusnes marijuana yw'r cam cyntaf i hopian ar y diwydiant canabis yn Virginia. Ar ddechrau Ebrill 2021, pleidleisiodd Virginia i gyfreithloni defnydd marijuana hamdden gan oedolion. O dan y gyfraith newydd, ...

darllen mwy

Am Gydweithio ar Eich Busnes Canabis?

Newyddion Cyfreithloni Canabis

Yn ystod ei flynyddoedd cyntaf o ymarfer y gyfraith, Twrnai Canabis, Tom Howard ymchwilio i hanes a chyfraith achos ynghylch tarddiad a dilysrwydd deddfau marijuana y genedl. Cyhoeddodd y ffuglen hanesyddol sy'n deillio o'r ymchwil o dan ei ffugenw, Hoam Rogh. Yn flaenorol, cyhoeddodd ddau lyfr arall a ysgrifennodd yn ystod ei amser yn ysgol y gyfraith.

yn 2018, adeiladodd y wefan hon a dechreuodd a Sianel YouTube mae hynny'n tyfu'n gyflym. Bob dydd Mercher am 2:00 pm CST, mae Tom yn croesawu pobl o fusnesau ledled y diwydiant canabis i siarad am y diweddaraf mewn newyddion cyfreithloni canabis. Tanysgrifiwch heddiw a gwyliwch y deddfau'n newid wythnos wrth wythnos. Mae fideo enghreifftiol ar y dudalen, edrychwch arno.

Cenhadaeth Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis

Cyflawni potensial llawn y planhigyn canabis i'r diwydiant - nid marijuana yn unig, neu gywarch CBD, ond holl gymwysiadau nwyddau amaethyddol newydd cyntaf yr 21ain ganrif.

Mae Atwrnai Canabis, Thomas Howard, yn curadu'r wefan hon a adeiladodd gyda Stumari i ddarparu cynnwys sy'n berthnasol i gyflawni'r genhadaeth.

Atwrneiod Busnes Canabis

Rydyn ni yma i helpu chwaraewyr y diwydiant canabis i dyfu ac amddiffyn y cwmnïau y mentrodd sylfaenwyr y diwydiant eu creu.

Mae'r holl wybodaeth a ddarperir yma at ddibenion addysgol yn unig ac ni fydd unrhyw berthynas atwrnai-cleient yn cael ei ffurfio oni bai trwy lythyr ymgysylltu a gafwyd oddi ar y safle.

Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!