Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Dewch i ni dyfu gyda'n gilydd.

Eisteddwch Lawr Gyda Fi

Cwblhewch y ffenestr dalu ac archebwch eich ymgynghoriad i drafod arferion gorau i fynd i mewn i faes cystadleuol canabis yn Illinois.

Byddwn yn ymdrin â'r gyfraith a'r strategaeth yn fanwl yn ystod eich sesiwn 60-75 munud. Gobeithio siarad â chi yn fuan,

Thomas Howard

Ymgynghori Canabis â Tom Howard

$ 500.00

Dewiswch Eich Lleoliad

Archebwch Eich Ymgynghoriad Canabis Defnydd Oedolion

Croeso i fyd canabis cyffrous a chyflym.

Diolch am fod yma gyda ni ar eich taith. Rydych chi'n un o tua 10-15 o bobl sy'n taro'r dudalen hon heddiw. Ac rydyn ni'n caru eich bod chi'n barod i fynd i mewn i'r planhigyn canabis a'n galw ni!

Felly'r cam nesaf wrth weithio gyda ni yw gwario $ 500 ac archebu sesiwn ymgynghori lle byddwch chi'n agored i'r pibell dân sy'n ganabis. Mae yna LOT yn digwydd ym myd busnes a bydd eich sesiwn ymgynghori yn torri'r cyfan i lawr i chi felly byddwch chi'n gweld a yw canabis yn iawn i chi ai peidio.

Mae eich mynediad i ganabis yn dechrau gyda chais o ansawdd uchel sy'n sgorio mor uchel nes bod y wladwriaeth yn dyfarnu trwydded i chi - rydyn ni'n trafod yr holl agweddau ar sut i roi un o'r rhain at ei gilydd yn eich sesiwn a pham mae'n debyg eu bod nhw'n costio o leiaf $ 100,000 yn y wladwriaeth.

 Faint ohonoch chi sy'n barod i fynd i mewn i ofod lle mae angen o leiaf $ 500k arnoch chi? Ac mae'n rhaid i chi ei godi - a hynny ar gyfer manwerthu (fferyllfa) yn unig.

Felly dylech amddiffyn eich hun yn gyntaf trwy gael ymgynghoriad gan gyfreithiwr yn y diwydiant canabis yr ydych wedi'i weld a'i glywed ganddo cyn dangos ei arbenigedd yn y diwydiant. Byddwch yn dysgu llawer am y busnes ac yn gallu llunio barn well ynghylch sut i fynd at y diwydiant canabis.

Mae'r ymgynghoriad yn eich arwain at eich camau nesaf ac yn darparu disgwyliadau realistig o droi eich breuddwyd canabis yn realiti.

Maen nhw'n para rhwng 60 a 90 munud. Mae pawb hefyd yn cael copi o lyfr canabis Tom o 2010 a gyrhaeddodd yma i ble mae heddiw.

A gallwch chi gael un am ddim hefyd. Ad-delir y ffi ymgynghori os ydych yn cadw ein cyfreithwyr cannabis ar gyfer eich busnes defnydd oedolion mewn credyd am 2 awr o waith am ddim, sy'n fwy na'r gwerth $ 500 a godir ar gyfer y sesiwn.

Prynwch eich conswl nawr cyn i ni roi'r gorau i dderbyn cleientiaid newydd. Unwaith eto - rydym yn dal i gyflogi arferion gorau SEO i dyfu hyn, a gallwn hefyd drafod eich cynlluniau gwe a meddalwedd yn yr ymgynghoriad.

Siaradwch â chi yn fuan.

-Tom

Dysgwch fwy am ein Cyfreithiwr Diwydiant Canabis o'i dudalennau gwe ar gyfer ei ymarfer cyfraith a ddarperir isod.

Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis

Er 2010, mae Thomas Howard wedi bod yn ymchwilio ac yn cyhoeddi ar y deddfau canabis a nawr mae'n cynnig help i gwmnïau sy'n ymuno â'r diwydiant canabis gyda:

→ Ceisiadau am Drwydded Canabis

→ Awgrymiadau cydymffurfio

→ Drafftio contractau

→ Negodi mewnwelediadau

→ Prynu / Gwerthu opsiynau busnes

cyfreithiwr diwydiant canabis

316 SW Washington St, Peoria,
IL 61602, UDA
Ffoniwch Ni 309-740-4033 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]collateralbase.com

cyfreithiwr diwydiant canabis

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, UDA
Ffoniwch Ni 312-741-1009 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

316 SW Washington St, Peoria,
IL 61602, UDA
Ffoniwch Ni 309-740-4033 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]

cyfreithiwr diwydiant canabis

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, UDA
Ffoniwch Ni 312-741-1009 || e-bost Ni [e-bost wedi'i warchod]
Share Mae hyn yn