Yn dod yn fuan: Busnes Canabis 101

delwedd

Symudwch eich busnes ymlaen gyda chyrsiau ar-lein wedi'u teilwra i anghenion entrepreneuriaid canabis o bob lefel sgiliau.

Fel bwtcamp ar gyfer eich busnes canabis.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy?
Cliciwch "Reserve Your Seat Now" i gael gwybod am ein rhaglen Cannabis 101 newydd a gwasanaethau eraill.

Darganfyddwch gatalog cwrs amrywiol a gwerth chweil gan gynnwys ...

Trwyddedau Canabis Etifeddiaeth Detroit

Strwythur Corfforaethol

Dysgwch y ffordd iawn i adeiladu eich busnes newydd neu ailstrwythuro / ehangu eich busnes presennol i wneud y mwyaf o'ch manteision (a'ch elw) i leihau eich risgiau (a'ch treuliau) i'r eithaf, mewn marchnad canabis sydd wedi'i hadnewyddu ac sy'n esblygu'n gyson.

delwedd

Ysgrifennu Contractau Gwerthu

Dewch yn arbenigwr mewn llunio contract gwerthu teg, cryno a gorchudd haearn ar gyfer unrhyw sefyllfa a dysgwch arwyddion rhybuddio arferion rheibus, felly nid oes angen i chi ofni heriau cydweithredu a thwf.

Trwyddedau Canabis Etifeddiaeth Detroit

Ehangu Eich Marchnad

P'un a ydych chi'n ehangu'ch cynhyrchion i wladwriaeth newydd neu'n tyfu cwmpas eich busnes i gynnwys cynhyrchion a gwasanaethau newydd, bydd y cwrs hwn yn eich tywys i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i lwyddo.