Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Sut i Ennill Trwydded Canabis gyda Chynghorwyr Canna

Am Ennill Trwydded Canabis?

Sut Ydw i'n Ennill Trwydded Canabis?

Mae'n dymor ymgeisio yn Illinois ac mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig! Gyda dim ond 75 o drwyddedau i'w dyfarnu, mae pob pwynt mewn cais yn cyfrif. Mae gwneud cais am drwydded yn gostus, yn gystadleuol, ac yn y mwyafrif o achosion yn gyfle un amser. Yr wythnos hon ymunodd yr arbenigwr Jay Czarkowski, Partner Sefydlu yn Miggy a Tom Cynghorwyr Canna, i drafod yn union beth sydd ei angen i gael cais llwyddiannus. Mae gan Canna Advisors hanes anhygoel o gynhyrchu cymwysiadau buddugol i'w cleientiaid. Dysgwch beth sy'n gwneud cais buddugol ym mhennod yr wythnos hon:

 

Sut i Ennill Trwydded Canabis gyda Chynghorwyr Canna

Sut i Ennill Trwydded Canabis gyda Chynghorwyr Canna

Beth yw cynghorwyr Canna?

 • Asiantaeth ymgynghori busnes canabis sy'n arbenigo mewn datblygu brand a cheisiadau trwydded
 • Wedi ennill ceisiadau mewn 29 talaith yn ogystal â Guam, Puerto Rico, a Chanada
 • Fe'i sefydlwyd gan Diane a Jay Czarkowski yn 2013
 • Yn gweithredu allan o Boulder, Colorado

Pa wasanaethau y mae Cynghorwyr Canna yn eu Cynnig?

 • Datblygu Brand
 • Datblygu Busnes
 • Cydymffurfio
 • Twf a Optimeiddio
 • Strategaeth Ymadael
 • Cais Trwyddedu
 • Parodrwydd Gweithrediadau
 • Cyrchu Staff
 • Dechrau Busnes

Pam Mae Angen Ymgynghorydd arnoch chi

 • Mae cais yn ddrud, gall cais am fferyllfa fod yn y degau o filoedd o ddoleri
 • Mae'r dirwedd yn hynod gystadleuol
 • Mae'r ceisiadau'n gymhleth
 • Mae gan ymgynghorwyr fel Canna Advisors y profiad a'r arbenigedd

Dechrau Camau i Gynyddu Eich Cyfleoedd i Ennill Trwydded

 • Dechreuwch yn gynnar!
 • Dyfrhau eiddo sy'n cydymffurfio'n llawn
 • Llenwch rolau staff allweddol
 • Meddu ar fodel ariannol cryf gyda chronfeydd a gaffaelwyd

Gall cael tîm sy'n ymroddedig i lwyddiant eich busnes a'ch cais gynyddu'r siawns o ennill cais. Mae ceisiadau yn gostus, yn ansicr, ac yn anhygoel o gymhleth. Gall tîm sy'n ymroddedig i leoli'ch busnes canabis lwyddo wneud rhyfeddodau ar gyfer cais.

 

Edrychwch ar:

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod ymlaen fel gwestai? E-bostiwch ein cynhyrchydd yn [e-bost wedi'i warchod].

 

Trwyddedau Canabis Minnesota

Trwyddedau Canabis Minnesota

Ar Fai 1af, pasiodd y Pwyllgor Cyllid a Pholisi Iechyd fil i gyfreithloni mariwana trwy bleidlais 11-8, gan godi cyfanswm y pwyllgorau sydd wedi symud y cynnig ymlaen i 10. Byddai'r bil yn caniatáu i oedolion sy'n 21 oed neu'n hŷn wneud hynny. prynu a meddu ar ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Cyfreithiwr Canabis

Mae Thomas Howard wedi bod mewn busnes ers blynyddoedd a gall helpu'ch un chi i lywio tuag at ddyfroedd mwy proffidiol.
Roedd Thomas Howard ar y bêl a chyflawni pethau. Hawdd gweithio gyda nhw, cyfathrebu'n dda iawn, a byddwn yn ei argymell unrhyw bryd.
R. Martindale

Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis yn a Stumari cynlluniwyd gwefan ar gyfer busnes ymgynghori Tom Howard ac arfer y gyfraith yn y cwmni cyfreithiol y Sylfaen Gyfochrog.

Angen Atwrnai Canabis?

Mae ein hatwrneiod busnes canabis hefyd yn berchnogion busnes. Gallant eich helpu i strwythuro'ch busnes neu helpu i'w amddiffyn rhag rheoliadau rhy feichus.

[contact-form-7 id = ”222210 ″ title =” ffurf-troedyn cyffredin ”]


316 SW Washington Street, Ystafell 1A
Peoria, Illinois 61602

Ffôn: (309) 740-4033 || E-bost:  [e-bost wedi'i warchod]


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 UDA

Rhif ffôn: 312-741 1009- || E-bost:  [e-bost wedi'i warchod]


316 SW Washington Street, Ystafell 1A
Peoria, Illinois 61602

Ffôn: (309) 740-4033 || E-bost:  [e-bost wedi'i warchod]


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 UDA

Rhif ffôn: 312-741 1009- || E-bost:  [e-bost wedi'i warchod]

Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!

Share Mae hyn yn