Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis

Thomas Howard

Atwrnai - Illinois

Trwyddedig i ymarfer ers hynny 2008Thomas Howard wedi cynrychioli nifer o sefydliadau ariannol mewn cyfreitha i orfodi eu buddiannau diogelwch. Er 2018, mae wedi helpu nifer o gwmnïau canabis yn y cywarch a'r diwydiant oedolion i ddefnyddio canabis.

Mae Thomas wedi llwyddo i ddatrys nifer o fenthyciadau nad ydynt yn perfformio gwerth miliynau o ddoleri i lawer o fanciau cymunedol ledled Illinois. O ganlyniad i'w ymdrechion, enillodd Mr Howard Rising Stars gan Super Lawyers, ac fel Cyfreithiwr sy'n dod i'r amlwg gan Gyfreithwyr Arweiniol o 2015 i 2018. Dim ond dau y cant o atwrneiod sydd byth yn derbyn y fath wahaniaeth.

Bydd atwrnai yn gallu strwythuro'ch busnes yn unol â holl ddeddfau'r wladwriaeth er mwyn osgoi dirymu trwydded fusnes a'r dirwyon sy'n cyd-fynd ag ef. Hefyd, bydd cyfreithiwr canabis yn gallu cadw'ch busnes yn ddiogel ac yn gyfoes trwy fonitro deddfau achos a newidiadau mewn polisi yn agos.

Cael Ymgynghoriad Canabis Gyda Thomas Howard

 • Ewch â'ch Busnes Canabis i'r Lefel Nesaf
 • 60 - 75 Munud Dadansoddiad gyda Tom ar Eich Busnes
 • Dadansoddiad Costau Cychwyn a Strategaeth Gyllideb
 • Dadansoddiad SWOT o'ch Tîm
 • Strategaeth a Dadansoddiad Cymhwyso
 • Adolygiad Ymgeiswyr Ecwiti Cymdeithasol
 • Dulliau a Gofynion Codi Arian
 • Tueddiadau sy'n dod i'r amlwg ar gyfer eich diwydiant
 • Digwyddiadau marchnata unigryw
 • Gostyngiadau ar Fuddsoddiad yn y Dyfodol ar opsiynau galw

Tystebau

Dewch i weld beth sydd gan rai o'm cleientiaid llwyddiannus i'w ddweud am ein gwaith gyda'n gilydd. Rwy'n falch iawn o sicrhau'r safonau uchaf o foddhad cleientiaid.

BEN REDIGER, Prif Swyddog Gweithredol @ HEMP MERGERS GROUP

Tom yw'r atwrnai iawn os ydych chi'n fuddsoddwr sydd â diddordeb yn y diwydiannau Canabis a Chywarch yn Illinois.

HUNTER DEVO, Prif Swyddog Gweithredol @ DELTA-8 HEMP CO.

Mae Thomas wedi bod o gymorth mawr ac yn adnabod y diwydiant yn well nag unrhyw gyfreithiwr arall yr wyf wedi siarad ag ef.

MICHAEL PHILLIPS, ENNILL YMGEISYDD ILLINOIS

Roedd yr ymgynghoriad yn addysgiadol ac wedi fy helpu i lywio'r broses anodd. Byddwn yn argymell ei wasanaethau yn fawr.

 • Ewch â'ch Busnes Canabis i'r Lefel Nesaf
 • 60 - 75 Munud Dadansoddiad gyda Tom ar Eich Busnes
 • Dadansoddiad Costau Cychwyn a Strategaeth Gyllideb
 • Dadansoddiad SWOT o'ch Tîm
 • Strategaeth a Dadansoddiad Cymhwyso
 • Adolygiad Ymgeiswyr Ecwiti Cymdeithasol
 • Dulliau a Gofynion Codi Arian
 • Tueddiadau sy'n dod i'r amlwg ar gyfer eich diwydiant
 • Digwyddiadau marchnata unigryw
 • Gostyngiadau ar Fuddsoddiad yn y Dyfodol ar opsiynau galw