Newyddion Diweddaraf Canabis
309-306 1095- [e-bost wedi'i warchod]

Am Tom - Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis Gorau

Trwyddedig yn 2008

Brodor o Peoria, Illinois, Thomas Howard graddiodd o Brifysgol Wesleaidd Illinois ac Ysgol y Gyfraith Prifysgol Marquette.

Yn ystod ei ymarfer, mae wedi sicrhau dyfarniadau gwerth miliynau o ddoleri, gorfodi dyfarniadau, a sicrhau hawliau ei gleient wrth gynghori ar sut i leihau amser a chostau wrth orfodi contractau trwy ymgyfreitha.

Mae'n gwasanaethu ar Gynghorau Adran Bancio Masnachol, Mewnfudo a Chanabis Cymdeithas Bar Talaith Illinois ac mae wedi cael ei ddyfarnu fel a Rising Star gan Super Lawyers ac fel Cyfreithiwr sy'n Dod i'r Amlwg gan Gyfreithwyr Arweiniol er 2015.

Trwy gydol ei ymarfer, bu’n entrepreneur sy’n canolbwyntio ar greu gwerth.

Datblygu Meddalwedd

Yn 2013, roedd Tom eisiau gwobrwyo pobl am brynu a nofel a ysgrifennodd yn 2010 ar y deddfau marijuana a lluniodd syniad ar gyfer cais eiriolaeth wleidyddol. Ffurfiodd ef a buddsoddwr LLC ac adeiladodd yr ap eiriolaeth wleidyddol, Callitics

Dechreuodd ddysgu codio iddo'i hun a sut mae meddalwedd a'r rhyngrwyd yn gweithio. Mae wedi gweithio a chydweithio â thimau ledled y byd, gan ddatblygu rhwydwaith o ddatblygwyr dibynadwy y gall ddibynnu arnynt i bensaer a pheiriannydd datrysiadau meddalwedd personol ar draws llwyfannau, yn ogystal ag elfennau marchnata a dylunio hynod hanfodol y mae pob busnes â phresenoldeb ar-lein yn gofyn amdanynt.

Ar ôl pivotio a dysgu'r busnes meddalwedd a gwe am sawl blwyddyn, creodd Tom Howard gwmni technoleg o'r enw Stumari i helpu i ddylunio pethau, fel y wefan hon, ac adeiladu meddalwedd arall.

Meddalwedd Mewnfudo

Yng ngwanwyn 2016, roedd Tom Howard eisiau dechrau defnyddio ei wybodaeth feddalwedd ar gyfer ei ymarfer cyfreithiol. Daeth cais am fisa H-1B ar draws ei ddesg ac roedd yn gwybod y gellid ei godio oherwydd y math o ddata a chyfaint y cymwysiadau yr oedd angen eu safoni.

Gwnaeth ychydig o ymchwil i bennu maint y farchnad a'r galw am atebion ar y we i symleiddio'r broses y mae busnesau yn ei hwynebu wrth geisio llogi talent sgiliau technegol gorau'r byd.

Gyda'r data mewn llaw, aeth Tom Howard yn ôl at y timau yr oedd wedi'u hadeiladu gyda Stumari a dechrau dylunio datrysiad newydd ar gyfer materion mewnfudo corfforaethol. Nid yn unig y mae'n rhaid i'r fisâu gydymffurfio â rheolau newidiol gan y Gwasanaethau Tollau a Mewnfudo a'r Llywydd presennol, ond yna mae'n rhaid rheoli statws deiliad y fisa i gydymffurfio bob amser.

Mae'r datblygiad yn parhau hyd heddiw ac yn helpu pobl i wireddu eu Breuddwydion Americanaidd.

Cyfreithiwr y Diwydiant Canabis

Yn ystod ei amser hamdden yn ei ychydig flynyddoedd cyntaf yn ymarfer y gyfraith, ymchwiliodd Tom Howard i hanes a chyfraith achos ynghylch dilysrwydd deddfau marijuana y genedl. Cyhoeddodd y nofel yn deillio o'r ymchwil o dan ei ffugenw, Hoam Rogh. Gan ei fod wedi cyhoeddi dau lyfr arall o'r blaen a ysgrifennodd yn ei amser hamdden yn ysgol y gyfraith.

O'r fan honno, ehangodd Tom Howard yr ymchwil i feysydd mwy cymhleth o gyfraith ffederal a dechreuodd gyhoeddi a siarad ar amrywiol faterion yn ymwneud â'r diwydiant canabis sy'n dod i'r amlwg. Fel atwrnai yn Peoria, Illinois, roedd ei arfer mewn canabis yn gyfyngedig tan 2018, pan ddechreuodd sianel YouTube arni a dechreuodd y wladwriaeth yr orymdaith tuag at gyfreithloni Defnydd Oedolion.

Gallwch ddod o hyd i gopi o'r llyfr a ysgrifennodd, ond a gyhoeddwyd o dan deitl llai gwarthus, yn Amazon.

Sylfaen Gyfochrog

Erbyn 2018, roedd Tom Howard wedi perfformio dros 100 o foreclosures morgais masnachol ac wedi gweld digon o ymgyfreitha banc i gydnabod patrymau ohono yn ddwfn iawn.

Arhosodd hefyd ar ben y tueddiadau yn y sector cyfreithiol a dechreuodd weld synergedd ei setiau sgiliau ymgyfreitha technoleg a banc.

O ganlyniad, lansiodd y Sylfaen Gyfochrog fel adnodd ar gyfer bancwyr masnachol ac i dynnu sylw at y dirwedd sy'n esblygu'n barhaus o gyfraith sefydliadau trafodion ac ariannol gwarantedig.

Mae Tom Howard yn cyfuno ei feddalwedd a'i sgiliau cyfreithiol i ddarparu ffioedd gwastad ar gyfer cyfreitha banc masnachol, a defnyddio'r data o'r practis i barhau i adweithio a mireinio'r gwasanaeth a gynigir i'w gleientiaid banc cymunedol.

Cyfreithiwr Canabis ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Tom Howard wedi ymchwilio a gwasanaethu'r Anghenion cyfreithiol y diwydiant canabis er 2010. Mae wedi cyhoeddi'n aml ar amrywiol faterion y mae'r diwydiant yn eu hwynebu ac wedi cynrychioli sefydliadau ariannol a chanabis yn y diwydiant newydd a chymhleth. Yn 2018, cychwynnodd Tom Howard a Sianel YouTube a lansiodd y wefan hon i ehangu ei allu i gysylltu â'r diwydiant canabis a'i wasanaethu.

Yn ystod ei amser hamdden yn ei ychydig flynyddoedd cyntaf yn ymarfer y gyfraith, ymchwiliodd Tom Howard i hanes a chyfraith achos ynghylch dilysrwydd deddfau marijuana y genedl. Cyhoeddodd y nofel yn deillio o'r ymchwil o dan ei ffugenw, Hoam Rogh. Gan ei fod wedi cyhoeddi dau lyfr arall o'r blaen a ysgrifennodd yn ei amser hamdden yn ysgol y gyfraith.

O'r fan honno, ehangodd Tom Howard yr ymchwil i feysydd mwy cymhleth o gyfraith ffederal a dechreuodd gyhoeddi a siarad ar amrywiol faterion yn ymwneud â'r diwydiant canabis sy'n dod i'r amlwg. Fel atwrnai yn Peoria, Illinois, roedd ei arfer mewn canabis yn gyfyngedig tan 2018, pan ddechreuodd sianel YouTube arni a dechreuodd y wladwriaeth yr orymdaith tuag at gyfreithloni Defnydd Oedolion.

Gallwch ddod o hyd i gopi o'r llyfr a ysgrifennodd, ond a gyhoeddwyd o dan deitl llai gwarthus, yn Amazon.

Yn 2013, roedd Tom eisiau gwobrwyo pobl am brynu a nofel a ysgrifennodd yn 2010 ar y deddfau marijuana a lluniodd syniad ar gyfer cais eiriolaeth wleidyddol. Ffurfiodd ef a buddsoddwr LLC ac adeiladodd yr ap eiriolaeth wleidyddol, Callitics

Dechreuodd ddysgu codio iddo'i hun a sut mae meddalwedd a'r rhyngrwyd yn gweithio. Mae wedi gweithio a chydweithio â thimau ledled y byd, gan ddatblygu rhwydwaith o ddatblygwyr dibynadwy y gall ddibynnu arnynt i bensaer a pheiriannydd datrysiadau meddalwedd personol ar draws llwyfannau, yn ogystal ag elfennau marchnata a dylunio hynod hanfodol y mae pob busnes â phresenoldeb ar-lein yn gofyn amdanynt.

Ar ôl pivotio a dysgu'r busnes meddalwedd a gwe am sawl blwyddyn, creodd Tom Howard gwmni technoleg o'r enw Stumari i helpu i ddylunio pethau, fel y wefan hon, ac adeiladu meddalwedd arall.

Yng ngwanwyn 2016, roedd Tom Howard eisiau dechrau defnyddio ei wybodaeth feddalwedd ar gyfer ei ymarfer cyfreithiol. Daeth cais am fisa H-1B ar draws ei ddesg ac roedd yn gwybod y gellid ei godio oherwydd y math o ddata a chyfaint y cymwysiadau yr oedd angen eu safoni.

Gwnaeth ychydig o ymchwil i bennu maint y farchnad a'r galw am atebion ar y we i symleiddio'r broses y mae busnesau yn ei hwynebu wrth geisio llogi talent sgiliau technegol gorau'r byd.

Gyda'r data mewn llaw, aeth Tom Howard yn ôl at y timau yr oedd wedi'u hadeiladu gyda Stumari a dechrau dylunio datrysiad newydd ar gyfer materion mewnfudo corfforaethol. Nid yn unig y mae'n rhaid i'r fisâu gydymffurfio â rheolau newidiol gan y Gwasanaethau Tollau a Mewnfudo a'r Llywydd presennol, ond yna mae'n rhaid rheoli statws deiliad y fisa i gydymffurfio bob amser.

Mae'r datblygiad yn parhau hyd heddiw ac yn helpu pobl i wireddu eu Breuddwydion Americanaidd.

Erbyn 2018, roedd Tom Howard wedi perfformio dros 100 o foreclosures morgais masnachol ac wedi gweld digon o ymgyfreitha banc i gydnabod patrymau ohono yn ddwfn iawn.

Arhosodd hefyd ar ben y tueddiadau yn y sector cyfreithiol a dechreuodd weld synergedd ei setiau sgiliau ymgyfreitha technoleg a banc.

O ganlyniad, lansiodd y Sylfaen Gyfochrog fel adnodd ar gyfer bancwyr masnachol ac i dynnu sylw at y dirwedd sy'n esblygu'n barhaus o gyfraith sefydliadau trafodion ac ariannol gwarantedig.

Mae Tom Howard yn cyfuno ei feddalwedd a'i sgiliau cyfreithiol i ddarparu ffioedd gwastad ar gyfer cyfreitha banc masnachol, a defnyddio'r data o'r practis i barhau i adweithio a mireinio'r gwasanaeth a gynigir i'w gleientiaid banc cymunedol.

Newyddion y Diwydiant Canabis

Newyddion y Diwydiant Canabis

Tanysgrifiwch a chael y diweddaraf am y diwydiant canabis. Yn cynnwys cynnwys unigryw a rennir gyda thanysgrifwyr yn unig.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!

Share Mae hyn yn